Betalingsvoorwaarden NIP

Betalingsvoorwaarden opgesteld door de beroepsvereninging NIP zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de klinisch psycholoog / psychotherapeut / eerstelijnspsycholoog / GZ -psycholoog (hierna te noemen: psycholoog) en de cliënt.

Lees hier de betalingsvoorwaarden NIP (klik op voorgaande zin)