Zorgverzekering, Kosten en Tarieven 2022

Zoekt u verdere informatie over het Zorgprestatiemodel (nieuwe manier van declareren en komen tot een behandeling in de ggz) ingaande 2022, klik dan hier.


Ons secretariaat helpt u graag verder aangaande vragen omtrent kosten van uw behandeling binnen de gbggz.

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur op nummer 045-5355035. Er is pauze tussen 12.30 en 13.00 uur.

 

In onderstaande tekst al de nodige info over kosten, tarieven en vergoedingen.

2022

Indien uw eerste contact bij ons valt in 2022 en uit de intakefase blijkt dat uw hulpvraag en klachtenbeeld valt onder de zgn "verzekerde basispakketzorg" worden uw behandelkosten (behoudens eventueel (restant) eigen risico bij einde van behandeling) door uw zorgverzekeraar vergoed. Onze behandelaars hebben nl. contracten voor de generalistische basis ggz (GBGGZ) in 2022 met de volgende zorgverzekeraars (en verzekeraars welke vallen onder deze hoofd-labels): CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW, VRZ, ONVZ, ARS en Caresq.

Klachtenbeelden die niet onder deze verzekerde zorg vallen - en dus door uzelf betaald dienen te worden, zonder verdere vergoeding van uw verzekering - zijn o.a. aanpassingsstoornissen, zuiver arbeidsgerelateerde problematiek, relatieproblematiek.

De Nederlandse Zorg-autoriteit (Nza) stelt elke kalenderjaar een maximum aan de tarieven die voor een zgn zorgzwaarteproduct bij einde van de behandeling gedeclareerd mogen worden door uw behandelaar voor de bestede directe en indirecte behandeltijd. 

Onze praktijk werkt als volgt. De duur van een consult bepaalt het tarief. Wij hanteren daartoe in beginsel de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. 

Meer dan 15 minuten afwijking (korter of langer) van de agendaplanning? Dan passen we de consultduur aan en verandert daarmee ook de prijs van het consult.

Voor 2022 gelden de volgende maximumtarieven voor de bij ons meest voorkomende consulten.

GZ-psycholoog, 60 minuten diagnostiek                  €  163,37

GZ-psycholoog, 45 minuten behandeling                €   143,71

Overige beroepen, 60 minuten diagnostiek             €   142,21

Overige beroepen, 45 minuten behandeling            €   105,22

Het exacte bedrag dat PPKH bij einde van de behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening brengt is per verzekeraar verschillend (afhankelijk van de contract-criteria) en ligt tussen de 80% en 95% van het maximuntarief behorende bij uw zorgzwaarteproduct/prestatie. 

 Indien u naar onze praktijk wordt verwezen maar uit de intakefase blijkt dat wij u bij ons binnen de GBGGZ niet goed (genoeg) /passend van dienst kunnen zijn en dat zorg elders voor u / uw hulpvraag meer passend is zullen wij u / uw verwijzer hierin adviseren. waar de passende zorg wel te verkrijgen is.

Kiest u ervoor om uw behandeling binnen de gbggz zelf te betalen of valt uw hulpvraag niet onder de "verzekerde basispakketzorg" en wilt u toch een behandeling voor de ervaren klachten dan ontvangt u na elke behandelsessie een nota welke u binnen 30 dagen aan ons dient te voldoen. Ook hiervoor - het zgn Onverzekerd Product (OVP) geldt een maximum-tarief, te weten : 

Code

Prestatie

Maximumtarief

198300

OVP niet- basispakketzorg Consult

€ 119,98

Momenteel hanteren wij bij PPKH voor het OVP een tarief van €119,00 per consult, welke dus geheel bij u in rekening wordt gebracht en u niet bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Annuleert u uw afspraak niet langer dan 24 uur van te voren (telefonisch of via antwoordapperaat) of komt u zonder bericht niet naar uw afspraak dan brengt PPKH u € 59,50 in rekening. U krijgt hiervoor een nota thuisgestuurd die u binnen 30 dagen aan ons dient te voldoen. Deze kosten kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verzuimt u vaker om uw afspraken na te komen zal uw behandelaar hier met u over in overleg gaan en afwegen of de behandeling op dat moment wel doorgezet moet worden of dat afronding de keuze wordt.

Is er geen contact meer (te leggen) met u tot drie maanden na uw laatste afspraak, sluiten en declareren wij het verzekeringsproduct conform de afspraken gemaakt in de behandelovereenkomst en wordt het dossier gesloten.