Algemene informatie

Als PPKH - Psychologenpraktijk Kerkrade Heerlen, Maatschap voor Gezondheidszorgpsychologie en Reïntegratie, kunnen wij u of uw cliënten van dienst zijn vanuit de praktijk te Kerkrade, Poststraat 28, en vanuit onze dependance in Heerlen op het adres Gasthuisstraat 2 (Savelbergklooster).

 

Onze centrale administratie en ons secretariaat zijn bereikbaar op telefoonnummer: 045-5355035, op werkdagen van 8:00 uur tot 16:30 uur. Er is pauze van 12.30 uur  tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kunt u inspreken op ons antwoordapparaat en wordt u uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld.

 

Onze praktijk biedt ambulante hulp op verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts op afspraak binnen de openeningstijden van de praktijk.

Bent u bij ons in behandeling en heeft u buiten onze openingstijden zeer dringende medische vragen (crisis-situatie) belt u dan naar uw eigen huisarts. Deze (of hun antwoordapparaat buiten kantoortijden) geeft u de juiste informatie waar u zich kunt melden met uw dringende vraag.

 

 

De praktijk bestaat uit een maatschap van 3 maten, een aantal psychologen in dienst van de maatschap en samenwerkingsverbanden met enkele zelfstandig gevestigde psychologen. Voor deze constructie is gekozen om u als hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen voorzien van snelle en kwalitatief goede zorg.

 

De kwaliteit van onze praktijk verkrijgen en waarborgen wij door de gestelde eisen vanuit onze beroepsgroep (LVVP en NIP) - intervisiebijeenkomsten en het succesvol hebben doorlopen van een zgn visitatietraject van de LVVP, werken volgens de beroepscode - actief uit te voeren en in de praktijk te implementeren. Daarnaast beschikken alle regiebehandelaren bij PPKH over een kwaliteitsstatuut dat voor u als cliënt en verwijzer inzicht geeft in de werkwijze / bevoegdheden en professionele kwaliteiten van elke behandelaar.

 

Er bestaan nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende huisartspraktijken in de regio wat ook de snelheid en de kwaliteit van de geboden zorg ten goede komt.

Daarnaast bestaat er een structureel samenwerkings- en opleidingsverband voor GZ-psycholoog met de Mondriaan Zorggroep te Heerlen, Chemelot Arbodienst DSM, het Arcuscollege te Heerlen, APG te Heerlen, Zuyderland-ziekenhuizen (voormalig Atrium), Meander Zorggroep.