Specialismen

Alle in en met onze praktijk werkende psychologen zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit garandeert zowel de professionele kwaliteit van handelen als de inachtneming van de gedragscode, zoals die door het NIP aan haar leden is opgelegd.

Onze praktijk heeft de volgende specialisaties: 

  • Psycholoog NIP
  • Eerstelijns psycholoog NIP
  • Gezondheidszorgpsycholoog BIG
  • Geestelijk Gezondheidkundige
  • Psychogerontoloog/Arbeid & Organisatie psycholoog

 

Psycholoog NIP
De titel PSYCHOLOOG NIP is door het NIP ingesteld omdat 'psycholoog' geen wettelijke beschermde titel is: iedereen mag zich psycholoog noemen. De titel PSYCHOLOOG NIP mag alleen gebruikt worden door NIP-leden die zijn afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit en enige werkervaring als psycholoog hebben opgedaan. Met een PSYCHOLOOG NIP heeft u dus met een 'echte' psycholoog te maken.

Eerstelijnspsycholoog NIP
De Eerstelijnspsycholoog NIP is een psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijnsgezondheidszorg. De aanduiding 'eerste lijn' betekent dat de cliënt zich zonder doorverwijzing kan aanmelden. Ook huisartsen en maatschappelijk werkers zijn werkzaam in de eerste lijn.

De Eerstelijnspsycholoog NIP is opgeleid om mensen met verschillende soorten problemen te helpen. Deze psycholoog is dus niet in één bepaalde richting gespecialiseerd. Eerstelijnspsychologen werken gericht aan het probleem of de klacht zelf. Een behandeling van een eerstelijnspsycholoog is meestal kortdurend, gemiddeld zo'n tien sessies. In sommige gevallen zal de eerstelijnspsycholoog doorverwijzen naar een andere vorm van zorg, zoals een ggz-instelling.

Voor vragen over eerstelijnspsychologen kunt u contact opnemen met de LVVP, https://www.lvvp.info/home/

Gezondheidszorgpsycholoog BIG
De gezondheidszorgpsycholoog BIG is werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Erkende gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van VWS. De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar.