Verschillende behandelvormen

Inhoudelijk maken wij gebruik van de getoetste en effectief bewezen vormen van therapie.

Meestal is de therapie individueel, maar relatietherapie of behandeling van een kind of jong volwassene waarbij de ouders betrokken worden behoort ook tot de mogelijkheden.

Onze begeleiding en behandeling richt zich op het bereiken van haalbare veranderingen.

Dit kan betrekking hebben op innerlijke belevingen (bijvoorbeeld verminderen van angsten, dwanggedachten, onverwerkt verdriet, minderwaardigheidsgevoelens), omgang met anderen (b.v. partner, collegae, ouders) en soms ook het nemen van belangrijke beslissingen, zoals verandering van beroep, partner, levensinstelling e.d.

Omdat psychische klachten soms ook lichamelijke klachten betreffen, waarvoor bij medisch onderzoek geen oorzaak werd vastgesteld, zal moeten worden nagegaan welke gevoelsmatige en psychische problemen achter de lichamelijke klachten schuilgaan. Vervolgens zullen we samen zoeken naar een verandering in omgang met innerlijke spanningen, waardoor de lichamelijke klachten kunnen verminderen.

In andere situaties kan het nuttig zijn om oefeningen te doen om het zelfvertrouwen en de psychische weerbaarheid te vergroten.

Soms kan het zinvol zijn om 1 of meer gesprekken samen met een partner te voeren bij de psycholoog, om ook diens visie en ervaringen bij de therapie te betrekken.

Verwachtingen
Wat niet moet worden verwacht van therapie is dat de psycholoog de problemen kan oplossen of dat die beslissingen voor de betreffende cliënt gaat nemen.

Onze bijdrage bestaat uit het begeleiden van het eigen veranderings- en groeiproces.

Elke cliënt blijft volledig verantwoordelijk voor keuzes die in het leven gemaakt (moeten) worden.

In therapie zijn vraagt veel; er is vooral motivatie en inzet nodig en bereidheid kritisch naar het eigen handelen te kijken. Veel klachten en problemen blijken 'voordelen' te hebben, die moeten worden verhelderd. Ook is het mogelijk dat gedurende de therapie de klachten tijdelijk toenemen.

De psycholoog is verantwoordelijk voor correct en professioneel handelen. Wij houden ons daarbij aan de beroepscode van het NIP en NVVP. Met name de vertrouwelijkheid weegt zwaar en ook het werken in een duidelijke en professionele manier, waar ruimte bestaat voor kritiek en evaluatie.