Wat doen wij? Overzicht van ons dienstenpakket

Volwassenzorg en K&J-zorg (klik hier voor info-folder K&J).

Gezien het feit dat Psychologenpraktijk Kerkrade Heerlen een groot aantal specialismen binnen één praktijk huisvest, is het aanbod van diensten en behandelmogelijkheden van tal van enkelvoudige psychische stoornissen zeer ruim. Aan de basis van iedere psychologische begeleiding ligt een gedegen onderzoek. Onze dienstverlening richt zich op de doelgroepen kinder & jeugd, volwassenen en ouderen waarbij de problematiek / hulpvraag passend is binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ), voorheen eerstelijnszorg.

Voor alle behandeltrajecten die binnen onze praktijk worden gestart geldt dat wij ons houden aan de criteria en richtlijnen die de beroepsgroepen (NIP, LVVP, BIG) en wetgeving (meldcode specifiek bij kinder & jeugd, Wet op de geneeskundige behandelovereenkomsten (WGBO) aangaande praktijkvoering en dossierhantering) aan ons stellen.

Al onze medewerkers en samenwerkende psychologen zijn geschoold in de psychodiagnostiek; een vereiste binnen onze setting. Na aanmelding doorloopt u dan ook op korte termijn een zgn. onderzoekstraject bestaande uit een intake gevolgd door een vragenlijstonderzoek. De informatie die hiermee wordt verkregen, wordt vervolgens met u in het adviesgesprek besproken. Dan wordt ook besloten of we de benodigde behandeling binnen onze praktijk zullen starten of dat we u doorverwijzen naar een voor u meer passende praktijk / instelling.

De psychologen werken vanuit verschillende psychotherapeutische invalshoeken. De kans dat u precies die begeleiding of therapie krijgt die voor u geschikt is, wordt op deze wijze dan ook geoptimaliseerd. Behalve de eerder genoemde psychologische onderzoeken, waarbij goede diagnostiek en een passend advies ons hoofddoel is, bieden wij diverse therapievarianten aan. Hierbij kunt u denken aan cognitieve gedragstherapie, directieve therapie, EMDR, systeem/relatietherapie, inzichtgevende therapie (cliëntcentered, psychodynamisch), enkelvoudige traumabehandeling en therapie voor kinderen en jeugdigen passend binnen het indicatiegebied gbggz.